Κοινωνική Ευθύνη

 Εταιρική Υπευθυνότητα Environmental Policy Statement

To όνομα της Εταιρείας μας είναι συνυφασμένο με την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, καθώς εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια, προσφέρουμε μέσω των προϊόντων μας, προστασία σε ανθρώπους που δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. 

Λειτουργούμε πάντοτε σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τους κανόνες επιχειρηματικής ηθικής, καθώς και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και επιδιώκουμε την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας με έμφαση:

 • Στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζόμενων.
 • Στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
 • Στην ανακύκλωση και τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών
 • Στην επικοινωνία με το σύνολο των εργαζομένων
 • Στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων
 • Στη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών μας ώστε να πετυχαίνουμε όσο το δυνατόν μικρότερη επίδραση των δραστηριοτήτων μας τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και στο περιβάλλον
 • Στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, τη διαφάνεια, την περιβαλλοντική ευθύνη, την υγεία και την ασφάλεια
 • Στην ποιότητα
 • Στην κάλυψη της ανάγκης του πελάτη και όχι απαραίτητα στην πώληση
 • Στη συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών μας ως προς τις αξιες και την πολιτική τους
 • Στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που πλήττονται ή χρειάζονται τη συνδρομή μας για την επίτευξη του στόχου τους.

 

Με ιδιαίτερη ευαισθησία για το περιβάλλον, τον άνθρωπο,το θέατρο και τις τέχνες υποστηρίζουμε:

Κιβωτός κόσμου

Χαμόγελο παιδιού

Ερυθρός Σταυρός

Μαζί για το παιδί

Χατζηκυριάκειο